Δωρεάν θέματα αγγλικών εκθέσεων και ομιλίας E class

Δωρεάν θέματα αγγλικών εκθέσεων και ομιλίας E class 

Ακούτε και βλέπετε το Αγγλικό κείμενο μεταφρασμένο

Δωρεάν θέματα αγγλικών εκθέσεων και ομιλίας E class

Class E senior write and speak – γράψε και μίλα
D.Education english Projects D.Sclias
Απόσπασμα από το πρόγραμμά μας «The windows English PackAll»
Εδώ έχουμε γράψει αρκετά θέματα εκθέσεων τα οποία είναι και θέματα ομιλίας επίσης, σε όλες τις τάξεις.Όταν έχετε τελειώσει όλες τις κύριες ασκήσεις της κάθε τάξεως, θα πρέπει να διαβάζετε και τα θέματα ομιλίας και εκθέσεων πολύ προσεχτικά, για να τις θυμάστε όσο το δυνατόν καλύτερα.Με αυτό τον τρόπο θα πετύχετε δύο στόχους ταυτόχρονα. Θα μπορείτε να γράφετε καλύτερες εκθέσεις και θα μπορείτε να μιλάτε για το θέμα αυτό. Έτσι όταν αργότερα δώσετε εξετάσεις για δίπλωμα θα είστε έτοιμοι.
Σας προτείνουμε αφού διαβάζετε ένα θέμα, να το γράφετε μόνοι σας σε ένα τετράδιο και στη συνέχεια να το συγκρίνετε με το γραμμένο θέμα μας.Επίσης για να βελτιώσετε την ομιλία σας, αφού πρώτα ακούτε πολλές φορές ένα θέμα, να το λέτε μετά μόνοι σας απ΄εξω.

 
Προσοχή: Για να ακούτε τα κείμενα, κάνετε κλικ στο εικονίδιο του ήχου
 
 
Topic 01
Δωρεάν θέματα αγγλικών εκθέσεων και ομιλίας E class
Describe a new job you have just started. (Talk and Write)
 
Firstly my main job is to type letters, answer the telephones and use the computer a little. I meet many people because I sitat the front desk. I have work to do practically every minute so I have no time to get bored.
 
I like the job because it is only five minutes’ walk from my flat which means I don’t have to get up too early in the morning!
I have to be there by 8.30 a.m. and I leave at 4.30 p.m.
That gives me the whole evening free which is nice.
 
The other secretaries in the office seem very friendly. However, there is one older woman who has been there for many years and seems to dislike young new workers. But I am sure once I settle in, she and I will become friends.
 
We have a coffee-break around mid-morning when we can sit and chat for about ten minutes. Two of the girls are married and two are single, so there is quite a bit of interesting gossip!
The work itself, is quite enjoyable and my boss seems a pleasant man. I hope I shall be happy there.
Περιέγραψε μια νέα θέση εργασίας που έχεις μόλις αρχίσει.

Πρώτον, η κύρια δουλειά μου είναι να πληκτρολογώ γράμματα, να απαντάω στα τηλέφωνα και να χρησιμοποιώ λίγο τον υπολογιστή.

Συναντώ πολλούς ανθρώπους επειδή είμαι στη ρεσεψιόν. Έχω δουλειά να κάνω σχεδόν κάθε λεπτό, έτσι δεν έχω χρόνο να βαριέμαι.
Μου αρέσει αυτή η δουλειά, γιατί απέχει μόλις πέντε λεπτά με τα πόδια από το σπίτι μου, το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να σηκώνομαι πολύ νωρίς το πρωί!
Πρέπει να είμαι εκεί το αργότερο στις 8.30 και φεύγω στις 4.30 μ.μ.
Αυτό μου δίνει όλο το βράδυ ελεύθερο, το οποίο είναι ωραίο.

Οι άλλοι γραμματείς στο γραφείο φαίνονται πολύ φιλικοί. Ωστόσο, υπάρχει μια ηλικιωμένη γυναίκα που δουλεύει εκεί για πολλά χρόνια και φαίνεται να αντιπαθεί τους νέους εργαζόμενους. Αλλά είμαι βέβαιος ότι μόλις  καθιερωθώ , θα γίνουμε φίλοι.

Έχουμε ένα διάλειμμα για καφέ γύρω στα μέσα του πρωινού, όπου μπορούμε να καθόμαστε και να συνομιλούμε για περίπου δέκα λεπτά. Δύο από τα κορίτσια είναι παντρεμένα και δύο είναι ελεύθερα, έτσι υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα κουτσομπολιά!
Η ίδια η δουλειά, είναι πολύ ευχάριστη και το αφεντικό μου φαίνεται ευχάριστος άνθρωπος. Ελπίζω ότι θα είμαι ευτυχισμένη εκεί.

The end of DEMO