Αγγλικά εξετάσεις, Michigan ECCE lower exam pack

Αγγλικά εξετάσεις, Michigan ECCE lower exam pack, Δωρεάν τεστ 

Οι εξετάσεις Lower (ECCE) του πανεπιστημίου Michigan διεξάγονται στην Ελλάδα δύο φορές ανά έτος, το Μάιο και Δεκέμβριο.
Μη καθυστερείτε, ΑΓΟΡΑΣΤΈ τώρα το Michigan lower exampack, το οποίο περιέχει
το στάδιο προετοιμασίας με χιλιάδες ασκήσεις αλλά και 8  test με τα πραγματικά Past Papers.
Θα σας οδηγήσει με Επιτυχία στην απόκτηση του διπλώματος Michigan lower.
 

Κλικ από κάτω στο play για να δεις το Video του προγράμματοςMichigan ECCE lower exam pack with many exercises online

play-video, Michigan ECCE lower exam pack with many exercises online

 

 

 

ΝΕΟ Κάνε τώρα πολλά online   Free Practice ECCE (FC-lower) exam tests

Κάνε δωρεάν ασκήσεις στο ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

The Michigan Lower ExamPack     (ΑΣΕΠ) -> Άμεσο Demo Download

Η D. Education με τριάντα χρόνια πείρα διδασκαλίας, δημιούργησε το 

Michigan ECCE Lower ExamPack .

Είναι το πιο κατάλληλο πρόγραμμα για να σας οδηγήσει με Επιτυχία στην απόκτηση του πτυχίου Michigan ECCE Lower.

Το Michigan ECCE (Lower) ισχύει εφ’ όρου ζωής και είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ) και από τον ιδιωτικό τομέα.

Αγγλικά εξετάσεις, Michigan ECCE lower exam packThe Michigan ECCE Exam Pack

Αυτό το πρόγραμμα είναι εγγύηση για την επιτυχία σας στις εξετάσεις του Michigan ECCE (Lower)

Τα Michigan ECCE (Lower) αναγνωρίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 

 

Η D. Education δημιούργησε το Michigan ECCE Exam Pack, το πιο κατάλληλο πρόγραμμα για να σας οδηγήσει με Επιτυχία στην απόκτηση του πτυχίου Michigan Lower (ECCE) .

Το πλεονέκτημα με το Michigan είναι ότι εκτός από το Writing & speaking, όλα τα κείμενα, λεξιλόγιο, ακουστικές ασκήσεις και η γραμματική είναι με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής.

Το πρόγραμμά μας περιέχει χιλιάδες ασκήσεις σε grammar, vocabulary, reading, writing and speaking & listening, γι’ αυτό είναι εγγύηση για την επιτυχία σας.

The Michigan ECCE (Lower) exam αποτελείται  από δύο στάδια με αυτοματοποιημένα τεστ :

1. Preparation stage (το στάδιο προετοιμασίας) το οποίο περιέχει:

Έξι (6)τάξεις, από Α senior έως lower , με χιλιάδες ασκήσεις σε grammar, vocabulary, reading, writing and speaking, για μεγάλη πρακτική εξάσκηση.

2. Final Tests stage (το τελικό στάδιο των Τεστ)

Το οποίο περιέχει 8  ολοκληρωμένα test για Michigan ECCE (lower) ακριβώς όμοια με αυτά τα οποία δίνονται στις πραγματικές εξετάσεις σε όλα τα sections (μέρη) grammar, vocabulary, reading (GCV) writing, listening and speaking. 

Μαζί με το πρόγραμμα λαβαίνετε ΔΩΡΕΑΝ ένα ηλεκτρονικό Αγγλοελληνικό – Ελληνοαγγλικό λεξικό Και την θεωρία ολόκληρης της Αγγλικής γραμματικής (οι κανόνες εξηγούνται στα Ελληνικά)  με εκατοντάδες παραδείγματα.

©Αγγλικά μαθήματα με κομπιούτερ – Agglika now
Μαθήματα Αγγλικών με κομπιούτερ. Τα μεγαλύτερα παγκοσμίως λογισμικά προγράμματα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας για παιδιά, μαθητές και ενήλικες. Εγκεκριμένα από το υπουργείο Παιδείας.