Αγγλικά για ενήλικες, Δωρεάν λεξιλόγιο Αγγλικών

Δωρεάν προχωρημένο λεξιλόγιο Αγγλικών, Free Vocabulary 

Δωρεάν προχωρημένο λεξιλόγιο Αγγλικών, Free Vocabulary

Vocabulary is important – D.Education English

Free Vocabulary Tests 

Learning vocabulary is essential for learning any language, but it can be
difficult to memorize without practicing.
Just think of English vocabulary as the bricks of the language, and to help you build up
your vocabulary we have created these Vocabulary tests with a lot of exercises.
 
Learn the words you’ll need to know for your own use or for your future English language Exams.
Our Vocabulary tests will help you not only to communicate much better but also with The
Michigan Proficiency, ECCE, Toeic, Ielts, and Toefl Exams
 
Quick instructions how to take the test
Once in the course you may be asked to write your name . Fill in your name and click OK.
Chose the correct answer and click OK. in the pop up window click ok and continue.
Answer all questions very carefully .
 
When you have answered all the questions , to see your results , click on the button button Verify.
to pass the course successfully you should get at least 85 % correct answers.
Do these vocabulary tests as many times as you can and try to remember all the words.
please click below to start
 Free Vocabulary test01    Free Vocabulary test04
 Free Vocabulary test02
 FreeV ocabulary test03