Αγγλικα, δωρεάν γράφω και μιλάω, D class online

Δωρεάν Αγγλικά γράφω και μιλάω, D’ senior class online

Ακούτε και βλέπετε το Αγγλικό κείμενο μεταφρασμένο

Δωρεάν Αγγλικά γράφω και μιλάω, D' senior class online

Class D senior write and speak – γράψε και μίλα
D.Education english Projects D.Sclias
Απόσπασμα από το πρόγραμμά μας «The windows English PackAll»
Εδώ έχουμε γράψει αρκετά θέματα εκθέσεων τα οποία είναι και θέματα ομιλίας επίσης, σε όλες τις τάξεις.
 
Όταν έχετε τελειώσει όλες τις κύριες ασκήσεις της κάθε τάξεως, θα πρέπει να διαβάζετε και τα θέματα ομιλίας και εκθέσεων πολύ προσεχτικά, για να τις θυμάστε όσο το δυνατόν καλύτερα.
 
Με αυτό τον τρόπο θα πετύχετε δύο στόχους ταυτόχρονα. Θα μπορείτε να γράφετε καλύτερες εκθέσεις και θα μπορείτε να μιλάτε για το θέμα αυτό. Έτσι όταν αργότερα δώσετε εξετάσεις για δίπλωμα θα είστε έτοιμοι.
Σας προτείνουμε αφού διαβάζετε ένα θέμα, να το γράφετε μόνοι σας σε ένα τετράδιο και στη συνέχεια να το συγκρίνετε με το γραμμένο θέμα μας.Επίσης για να βελτιώσετε την ομιλία σας, αφού πρώτα ακούτε πολλές φορές ένα θέμα, να το λέτε μετά μόνοι σας απ΄εξω.
 
Προσοχή: Για να ακούτε τα κείμενα, κάνετε κλικ στο εικονίδιο του ήχου
 
 
topic 01
Writιng and Speaking D class topics online to practice
«THREE WISHES» What would your friends choose if yhey had three wishes? (write about three friends)
 
Marion (aged 13) My three wishes would be, first, to live in a caravan in France because my grandmother lives there. Secondly, I’d like to have a horse of my own because I love riding in the country. And, thirdly, I’d like a computer so that I could play Nintendo on it.
 
Toby (aged 1 6) I’d wish to go hang-gliding off the top of a mountain – it’s so exciting. Then I’d like to go round the world in 80 days, like the man in the story. My third wish would be to have as many wishes as I wanted, so I could use them any time I felt like it.
 
Robert (aged 12) Number one, I’d like to live in the Caribbean with its nice warm sea and lots of sun. Number two, I’d like to stop pollution and the destruction of the rain forests. Number three, I’d like to become really famous and have lots of money, and everybody would recognise me.
«Τρεις ευχές», τι θα επιλέγατε αν είχατε τρεις ευχές;
 
Marion (ηλικίας 13 ετών) οι τρεις ευχές μου θα ήταν, πρώτον, να ζω σε ένα τροχόσπιτο στη Γαλλία γιατί η γιαγιά μου ζει εκεί. Δεύτερον, θα ήθελα να έχω ένα δικό μου άλογο, γιατί μου αρέσει η ιππασία στην εξοχή. Και, τρίτον, θα ήθελα ένα υπολογιστή, έτσι ώστε να μπορούσα να παίζω Nintendo σε αυτό.
 
Toby (ηλικίας 16 ετών) Θα ήθελα να πετάξω με αλεξίπτωτο από την κορυφή ενός βουνού – είναι τόσο συναρπαστικό. Στη συνέχεια, θα ήθελα να κάνω το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες, όπως και ο άνθρωπος στην ιστορία. Τρίτη ευχή μου θα ήταν να έχω όσες ευχές θα ήθελα, για να τις χρησιμοποιώ οποιαδήποτε στιγμή θα αισθανόμουν να το κάνω.
 
Robert (ηλικίας 12) Υπ ‘αριθμόν ένα, θα ήθελα να ζήσω στην Καραϊβική με ωραία ζεστή θάλασσα και πολλή ήλιο. Νούμερο δύο, θα ήθελα να σταματήσει η ρύπανση και η καταστροφή των τροπικών δασών. Νούμερο τρία, θα ήθελα να γίνω πραγματικά διάσημος και να έχω πολλά χρήματα, και όλοι να με αναγνωρίζουν.
The end of DEMO