Δωρεάν Αγγλικά γράφω και μιλάω, C class online

Δωρεάν Αγγλικά γράφω και μιλάω, C class online 

Ακούτε και βλέπετε το Αγγλικό κείμενο μεταφρασμένο

Δωρεάν Αγγλικά γράφω και μιλάω, D class online

 Class C senior write and speak – γράψε και μίλα
D.Education english Projects D.Sclias
Απόσπασμα από το πρόγραμμά μας «The windows English PackAll»
Εδώ έχουμε γράψει αρκετά θέματα εκθέσεων τα οποία είναι και θέματα ομιλίας επίσης, σε όλες τις τάξεις.
Όταν έχετε τελειώσει όλες τις κύριες ασκήσεις της κάθε τάξεως, θα πρέπει να διαβάζετε και τα θέματα ομιλίας και εκθέσεων πολύ προσεχτικά, για να τις θυμάστε όσο το δυνατόν καλύτερα.
 
Με αυτό τον τρόπο θα πετύχετε δύο στόχους ταυτόχρονα. Θα μπορείτε να γράφετε καλύτερες εκθέσεις και θα μπορείτε να μιλάτε για το θέμα αυτό. Έτσι όταν αργότερα δώσετε εξετάσεις για δίπλωμα θα είστε έτοιμοι.
Σας προτείνουμε αφού διαβάζετε ένα θέμα, να το γράφετε μόνοι σας σε ένα τετράδιο και στη συνέχεια να το συγκρίνετε με το γραμμένο θέμα μας.Επίσης για να βελτιώσετε την ομιλία σας, αφού πρώτα ακούτε πολλές φορές ένα θέμα, να το λέτε μετά μόνοι σας απ΄ έξω.
Προσοχή: Για να ακούτε τα κείμενα, κάνετε κλικ στο εικονίδιο του ήχου
 
 
 
topic 01
 
English Writιng and Speaking C class topics online to practice
My Country
 
My country Greece is very beautiful. I am sure it is the most beautiful in the world. It has everything:
sea, mountains, countryside, islands and especially sunshine.
Without sunshine you cannot really enjoy many of these things.
 
Everyone likes the islands.There you can find a way of life that belongs to the past.
If you go to a small island or one far away,you will find peace and quiet. It is something you do not find in modern cities.
The sea is warm and clean and many tourists come to my country for the sun and the sea.
I like to swim in the sea from June to August. It is quite warm during the summer months.
 
One problem in my country is that the people leave the countryside to go and work in the big
cities, which means that the cities are full of people and cars and are often polluted and noisy.
 
However, the people in my country are friendly and family life is still very important to them.
I like travelling to other countries but I am always glad to return to Greece.
Η χώρα μου
Η χώρα μου η Ελλάδα είναι πολύ όμορφη. Είμαι βέβαιος ότι είναι η πιο όμορφη στον κόσμο. Έχει τα πάντα: θάλασσα, βουνά, χωράφια, νησιά και κυρίως ηλιοφάνεια.
Χωρίς τον ήλιο δεν μπορείτε να απολαύσετε πραγματικά πολλά από αυτά τα πράγματα.
 
Σε όλους αρέσουν τα νησιά.
Εκεί μπορείτε να βρείτε έναν τρόπο ζωής που ανήκει στην Ιστορία. Αν πάτε σε ένα μικρό νησί ή 
σ’ ένα μακρινό,θα βρείτε ηρεμία και γαλήνη. Είναι κάτι που δεν μπορείτε να βρείτε στις σύγχρονες πόλεις.
 
Η θάλασσα είναι ζεστή και καθαρή και πολλοί τουρίστες έρχονται στη χώρα μου, για τον ήλιο και τη θάλασσα.
Μου αρέσει να κολυμπώ στη θάλασσα από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο. Είναι αρκετά ζεστή κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.
 
 
Ένα πρόβλημα στη χώρα μου είναι ότι οι άνθρωποι εγκαταλείπουν την ύπαιθρο για να πάνε και να εργαστούν στις μεγάλες
πόλεις, το οποίο σημαίνει ότι οι πόλεις είναι γεμάτο από ανθρώπους και αυτοκίνητα και συχνά είναι μολυσμένες και θορυβώδης.
 
Ωστόσο, οι άνθρωποι στη χώρα μου είναι φιλικοί και η οικογενειακή ζωή εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντική για αυτούς.
Μου αρέσουν τα ταξίδια σε άλλες χώρες, αλλά είμαι πάντα 
χαρούμενος να επιστρέφω στην Ελλάδα.
The end of DEMO