Αγγλικά δωρεάν γράφω και μιλάω, A senior τάξη

Δωρεάν Αγγλικά γράφω και μιλάω, A senior τάξη

Ακούτε και βλέπετε το Αγγλικό κείμενο μεταφρασμένο

 Writιng and Speaking A senior topics to practice onlineClass A senior write and speak – γράψε και μίλα

D.Education Projects D.Sclias
 
Απόσπασμα από το πρόγραμμά μας «The windows English PackAll»
Εδώ έχουμε γράψει αρκετά θέματα εκθέσεων τα οποία είναι και θέματα ομιλίας επίσης, σε όλες τις τάξεις.
 
Όταν έχετε τελειώσει όλες τις κύριες ασκήσεις της κάθε τάξεως, θα πρέπει να διαβάζετε και τις εκθέσεις (ομιλία) πολύ προσεχτικά, για να τις θυμάστε όσο το δυνατόν καλύτερα.
 
Με αυτό τον τρόπο θα πετύχετε δύο στόχους ταυτόχρονα. Θα μπορείτε να γράφετε καλύτερες εκθέσεις και θα μπορείτε να μιλάτε για το θέμα αυτό. Έτσι όταν αργότερα δώσετε εξετάσεις για δίπλωμα θα είστε έτοιμοι.
Σας προτείνουμε αφού διαβάζετε ένα θέμα, να το γράφετε μόνοι σας (χωρίς να βλέπετε το κείμενο) σε ένα τετράδιο και στη συνέχεια να το συγκρίνετε με το γραμμένο θέμα μας.
 
Επίσης για να βελτιώσετε την ομιλία σας, αφού πρώτα ακούτε πολλές φορές ένα θέμα, να το λέτε μετά μόνοι σας απ’ έξω.
 
Προσοχή: Για να ακούτε τα κείμενα, κάνετε κλικ στο εικονίδιο του ήχου
 
 
 
Topic 01 
 
Δωρεάν Αγγλικά γράφω και μιλάω, A senior τάξη
 
1. About me
My name is Liana Sklia.
I live in Loutraki. It’s a small city in Greece.
I’ve got brown hair and brown eyes.
I’m nine years old. My birthday is in January.
 
1. Σχετικά με εμένα
Το όνομά μου είναι Λιάνα Sklia.
Ζω στο Λουτράκι. Είναι μια μικρή πόλη στην Ελλάδα.
Έχω καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.
Είμαι εννέα ετών. Τα γενέθλιά μου είναι τον Σεπτέμβρη
 
THE END of DEMO