Αγγλικα για αρχαριους, δωρεάν γράφω και μιλάω, A Junior

Δωρεάν Αγγλικά μαθήματα γράφω και μιλάω, τάξη A Junior 

Ακούτε και βλέπετε το Αγγλικό κείμενο μεταφρασμένο

 Δωρεάν Αγγλικά μαθήματα γράφω και μιλάω, τάξη A Junior
Class a Junior Demo
 D.Education Writing and speaking topics δωρεάν
 D.Education Projects D.Sclias
Απόσπασμα από το πρόγραμμά μας «The windows English PackAll»
 
Εδώ έχουμε γράψει αρκετά θέματα εκθέσεων τα οποία είναι και θέματα ομιλίας επίσης, σε όλες τις τάξεις. Όταν έχετε τελειώσει όλες τις κύριες ασκήσεις της κάθε τάξεως,
θα πρέπει να διαβάζετε και τα θέματα εκθέσεων και ομιλίας πολύ προσεχτικά, για να τις θυμάστε όσο το δυνατόν καλύτερα.
Με αυτό τον τρόπο θα πετύχετε δύο στόχους ταυτόχρονα. Θα μπορείτε να γράφετε καλύτερες εκθέσεις και θα μπορείτε να μιλάτε για το θέμα αυτό. Έτσι όταν αργότερα δώσετε εξετάσεις για δίπλωμα θα είστε έτοιμοι.
Σας προτείνουμε αφού διαβάζετε ένα θέμα, να το γράφετε μόνοι σας (χωρίς να βλέπετε το κείμενο) σε ένα τετράδιο και στη συνέχεια να το συγκρίνετε με το γραμμένο θέμα μας.
 
Επίσης για να βελτιώσετε την ομιλία σας, αφού πρώτα ακούτε πολλές φορές ένα θέμα, να το λέτε μετά μόνοι σας απ΄εξω.
 
Προσοχή: Για να ακούτε τα κείμενα, κάνετε κλικ στο εικονίδιο του ήχου
 
 
 
Topic 01
 Writιng and Speaking A Junior topics to practice online
 
My brother
Hi! My name is Eva. My brother’s name is Mark.
He’s nine years old and I’m seven years old.
Every morning we go to school at eight o’clock.
My brother is a very good boy. I love him very much.
 
Μετάφραση
Ο αδελφός μου
Γεια σας, Το όνομά μου είναι Εύα. Το όνομα του αδελφού μου είναι Mark.
Αυτός είναι εννέα ετών και εγώ επτά.
Κάθε πρωί πάμε στο σχολείο στις οκτώ.
Ο αδελφός μου είναι πολύ καλό παιδί. Τον αγαπώ πάρα πολύ.
 —
 The end Of DEMO