Δωρεάν Αγγλικά γράφω και μιλάω, B class online

Δωρεάν Αγγλικά γράφω και μιλάω, B class online to practice

Ακούτε και βλέπετε το Αγγλικό κείμενο μεταφρασμένο

Δωρεάν Αγγλικά γράφω και μιλάω, B class online

Class B senior write and speak – γράψε και μίλα
D.Education english Projects D.Sclias
Απόσπασμα από το πρόγραμμά μας «The windows English PackAll»
Εδώ έχουμε γράψει αρκετά θέματα εκθέσεων τα οποία είναι και θέματα ομιλίας επίσης, σε όλες τις τάξεις.
 
Όταν έχετε τελειώσει όλες τις κύριες ασκήσεις της κάθε τάξεως, θα πρέπει να διαβάζεται και τα θέματα ομιλίας και εκθέσεων πολύ προσεχτικά, για να τις θυμάστε όσο το δυνατόν καλύτερα.
 
Με αυτό τον τρόπο θα πετύχετε δύο στόχους ταυτόχρονα. Θα μπορείτε να γράφετε καλύτερες εκθέσεις και θα μπορείτε να μιλάτε για το θέμα αυτό. Έτσι όταν αργότερα δώσετε εξετάσεις για δίπλωμα θα είστε έτοιμοι.
Σας προτείνουμε αφού διαβάζετε ένα θέμα, να το γράφετε μόνοι σας σε ένα τετράδιο και στη συνέχεια να το συγκρίνετε με το γραμμένο θέμα μας.Επίσης για να βελτιώσετε την ομιλία σας, αφού πρώτα ακούτε πολλές φορές ένα θέμα, να το λέτε μετά μόνοι σας απ΄ έξω.
 
Προσοχή: Για να ακούτε τα κείμενα, κάνετε κλικ στο εικονίδιο του ήχου
 
  
 
topic 01
 
English Writιng and Speaking C class topics online to practice
My pet dog
My dog is called Blackie because he is black. My parents gave him to me last summer so that I could play with him during my holidays. Now I love him so much that I can’t live without him.
 
He waits for me at the front door when I come home from school. Everywhere I go, he wants to come with me. I often take him with me on picnics and he plays with my friends, too. When I am happy, I can see that he is happy, too.
 
He loves the garden and spends hours burying and digging up bones, but he sometimes digs up plants or vegetables which my father has just planted. Of course, this makes my father very angry.
 
Blackie makes life fun for me. I love taking him for walks in the park. The only times I don’t like going out are when it is raining but Blackie enjoys the rain. He splashes through all the puddles and comes home so dirty that I have to give him a bath. Just like a naughty child!
To κατοικίδιό μου – ο σκύλο μου

Ο σκύλος μου λέγεται Blackie επειδή είναι μαύρος. Οι γονείς μου τον έδωσαν σε μένα το περασμένο καλοκαίρι, για να παίζω μαζί του στη διάρκεια των διακοπών μου. Τώρα τον αγαπώ τόσο πολύ που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν.
 
Με περιμένει στην πόρτα όταν έρχομαι σπίτι από το σχολείο. Όπου κι αν πάω, θέλει να έρχεται μαζί μου. Συχνά τον παίρνω μαζί μου για πικ-νικ και παίζει και με τους φίλους μου. Όταν είμαι χαρούμενος, τον βλέπω και αυτόν πάρα πολύ χαρούμενο. 
 
Αγαπά τον κήπο και ξοδεύει ώρες να θάβει και να ξεθάβει κόκαλα, αλλά μερικές φορές ξεριζώνει τα φυτά ή τα λαχανικά που ο πατέρας μου έχει μόλις φυτέψει. Φυσικά, αυτό κάνει τον πατέρας μου να θυμώνει πολύ.
 
Ο Blackie  μου κάνει τη ζωή διασκεδαστική. Μου αρέσει να τον πηγαίνω βόλτες στο πάρκο. Οι μόνες φορές που δεν μου αρέσει να πηγαίνω έξω είναι όταν βρέχει, αλλά ο Blackie απολαμβάνει τη βροχή. Πιτσιλίζει σε όλες τις λακκούβες και έρχεται στο σπίτι τόσο βρώμικος που πρέπει να του κάνω μπάνιο. Ακριβώς όπως σε ένα άτακτο παιδί!
 
The end of DEMO