Αγγλικά κατεβάστε τα demo Αγγλικών προγραμμάτων – Download

Αγγλικά κατεβάστε τα demo Αγγλικών προγραμμάτων – Download

 
Κλικ στα πιο κάτω αρχεία που θέλετε να κατεβάσετε
 Αγγλικά κατεβάστε τα demo Αγγλικών προγραμμάτων - Download
D.Education Free Demo downloads
Για να κατεβάσετε & να εγκαταστήσετε αυτόματα τα FREE DEMO
 
1. Κλικ από κάτω όποιο πρόγραμμα θέλετε να κατεβάσετε
 
2. κλικ εκτέλεση αρχείου (run) για να γίνει αυτόματη εγκατάσταση ή Κάνετε αποθήκευση αρχείου(αν θέλετε να το έχετε στον υπολογιστή σας.) σ’ αυτή την περίπτωση όταν τελειώσει το Download πρέπει να ανοίξετε το αποθηκευμένο αρχείο SETUP και να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την εγκατάσταση.
 
Σε ερώτηση του explorer αν είστε σίγουροι για την καθαρή από ιούς πηγή του προγράμματος
Κλικ yes καθώς το πρόγραμμα ελέγχετε καθημερινά για ιούς και είναι απολύτως καθαρό.
 
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες κάνοντας κλικ στο-> Next ->
-> I accept the terms -> next -> next -> Install -> next-> Finish.
 
4. Τα προγράμματα DEMO τώρα έχουν εγκατασταθεί στα προγράμματα του υπολογιστή σας.
 
 Αρχεία .ΕΧΕ —————————————————–Αρχεία .RAR ( χρειάζεται Unzip)
 

Download the windows English packAll V.8           Download the windows English packAll V.8

Download  LOOK-LISTEN- SPEAK                         Download  LOOK-LISTEN- SPEAK

Download the Michigan Proficiency ExamPack ——-  Download The Michigan Proficiency Exam

Download the baby-kid English 53MB————— Download the baby-kid English 53MB

Download The Michigan Lower  48 MB————- Download The Michigan Lower  47 MB

download the English Grammar Today ————- Download the English Grammar today

Download The New TOEIC Pack ——————— Download The New TOEIC Pack

Dowload Ielts ExamPack ——————————– Dowload Ielts ExamPack

Download talking lexicon demo  ———————- Download talking lexicon demo